- 2019 / Izšla je Ančnikova knjiga Po neuhojeni poti: kako sem postal, kar sem. Sledilo je nekaj predstavitev (Ljubljana, Kranj, Petrovče). Sestavo CMC 37 smo obnovili na seminarju. Skrivne predmete smo iskali v Planici, in sicer po tradiciji aprila in oktobra. K sodelovanju smo povabili "znane" Slovence. Zanje smo organizirali teden borilnih veščin. November je mesec meča, Jana Zupan in Peter Torkar sta postala Zmaja vseh zmajev.

- 2018 / Februarja smo izvedli seminar stalne sestave, aprila in oktobra pa vadili v Planici. Maja smo organizirali seminar z Neilom Alvarezom (kineziologija). Poskusno smo izvedli seminar Vz|gib*. Nismo pozabili niti na meč. Ob zaključu leta sta si laskavi naziv Zmaj vseh zmajev (prej kung fu manijak) priborili Suzana Arih in Andreja Marinko.

2017 / Ustaljen začetek leta: seminar stalne sestave, aprila  in oktobra smo se zbrali v Planici. Konec maja je Tone odšel na Tajvan k mojstru Zengu. Jeseni smo vadbi dodali še wing chun. Na koncu leta smo izbrali dva "kung fu manijaka" in sicer Milana Gaberška in Tadeja Marinka

2016 / Na zahodu nič novega. Nadaljevali smo z vadbo sestav, in sicer prostoroče 37, z mečem 32, s sabljo 13. Nadaljevali smo tudi s potiskanjem rok (na podlagi igre). Organizirali smo seminarja v Planici (september, april) in se družili se v Kurji vasi na Ilovi gori. Povsem mirno leto je popestril obisk g Ni Qin Qija, ki nam je prikazal svoj pristop k vadbi (za zdravje).

2015 / Uvedli smo pripravljalnice. To so tečaji, ki obsegajo največ 5 vadbenih enot. Marca smo na Fakulteti za šport izvedli projekt Moja pot, na kateri je Tone predstavil svojo življensko pot. g. Žiga je organiziral seminar z mojstrom Lao Kung Kingom iz Malezije. Mojster Zeng je bil ponovno v Ljubljani. Del njegove ekipe se nam je pridružil na aprilskem seminarju v Planici.

- 2014 /  Pripravili smo nastop za našo Mileno, ki je praznovala okroglo obletnico. V samozaložbi je izšla knjiga Uvod v taj či čuan. Tone se je udeležil seminarja z mojstrom Zengom (Taivan), ki ga je organiziral g. Žiga Tršar v Ljubljani. Sestavo 103 smo opustili in se pričeli ukvarjati s sestavo 37 po Cheng Man Chingu. Vadbo sestave smo dopolnili z vadbo potiskanja rok (po drugačni metodi kot do sedaj). Planico smo obiskali dvakrat, in sicer aprila in septembra.

- 2013 / Leonov rojstni dan. Zanj smo pripravili demonstracijo. Tone je sodeloval na seminarju 2. slovenski taijiqan vikend, ki ga je v Kočevju organiziral g. Luka Avsec. Le nekaj dni pred tem se je udeležil seminarja pod vodstvom mojstra Yanga Juna (YFTCC). 

- 2012 / Tone je okreval po operaciji (september 2011). Janez ga je uspešno nadomeščal na treningih. V dugi polovici leta smo vadili po "starem". Izvedli smo seminar Sestave z mečem (32). 

2011 / Prvič smo se srečali s sabljo: Forma s sabljo v 13 slikah. Aprila smo imeli seminar v Planici. Konec julija je izšla nova knjiga T. Ančnika: Prisluhnimo telesu: sestav dihalnih in energetskih va

2010 / Formo z mečem smo ponovili tudi osmič. Več časa smo namenili vajam potiskanja rok. Septembra smo organizirali priprave na Pokljuki.

2009 / Na Fakulteti za šport v Ljubljani smo izvdli dvodnevni seminar: Harmonija giba. Tai chi smo vnesli tudi v priprave v Planici. Tako smo aprila praznovali Dan tajčija. Izveli smo sedmo ponovitev seminarja forme z mečem. Ga. Lenča je prejela Korak 2009, za najbolj opazen napredek v letu. Konec avgusta je izšla nova knjiga Toneta Ančnika, ta je že deveta, Tai chi chuan - izziv notranje igre.

2008 / Seminar forme z mečom smo ponovili že 6-tič. Pri redni vadbi smo se poglobili v podrobnosti prostoročne forme 103. Med vsemi je najbolj napredovala Polona.

2007 / Izvedli smo 4. in 5. ponovitev seminarja Iščemo nove mušketirje (M/Ž) -forma z mečem 32. Vsebino vadbe smo dopolnili z več različnimi oblikami chi kunga. Odkritje sezone je bil g. Nikolaj.

2006 / Pri založbi Didakta je izšla knjiga T. Ančnika: Tai chi chuan - Uresničimo svoje sanje. Preverjanje znanja se je prijelo. Decembra smo nastopili na knjižnem sejmu v Cankarjevemu domu v Ljubljani.

2005 / Špela Susman in Živa Heričko sta se v tem letu najbolj izkazali. Uvedli smo preverjanje znanja.

2004 / Poleg prosotoročne forme 103 korakov, smo se dotaknili tudi forme z mečem (32 korakov). Število novih navdušencev je naraslo. Izvedli smo tri seminarje z naslovom: Prežeči tiger, skriti zmaj. Tone Ančnik in Luka Počivavšek sta sodelovala pri snemanju dokomentarca (RTV Slo) o borilnih veščinah.

2003 / Začeli smo s seminarjem v Lendavi. Nadaljevali s serijo seminarjev, ki smo jih po pravilu organizirali v športnem centru Media terra v Ljubljani. V Bohinjski Bistrici (na 20. mednarodni šoli borilnih veščin) smo prvič izvajali formo s tai chi žogo. Oblikovali smo spletno stran.

2002 / Vsebinska prenova (prehod na formo 103) se je dobro prijela. Uspeli smo organizirati vadbo tako, da enkrat vadimo prvi, drugič pa drugi del forme. Vsebino povezujemo s seminarji, ki so vse odmevnejši in privabljajo vse več ljudi iz različnih krajev. Sedaj poteka vadba tudi v ŠC Media Terra v Ljubljani.

2001 / V februarju je izšla knjiga Toneta Ančnika Tai chi chuan: Pekinška forma. Z njenim izidom smo zaključili obdobje obravnavane (Pekinške) forme 24. Zatem smo se usmerili na prostoročno formo 103 korakov. Jeseni smo z vadbo začeli na novih lokacijah: Partizan Vič in ŠOU Ljubljana.

2000 / Trening Pekingške forme je bil v polnem zamahu. Poizkusili smo tudi s tečajem v Bohinjski Bistrici. Zametek je uspel. Za dokaz temu je domačin Davorin Zalokar, ki z vso predanostjo nadaljuje lastno učenje in poučevanje na Gorenjskem. Šumenje Grmečice v Bohinju, bliskanje sabelj v formi 32 korakov, skratka, mešanica vsega, je že dala slutiti spremembe.

1999 / Že lani decembra pa tudi v januarju sta pod savskim mostom v Črnučah, največkrat oddeta kar v tople bunde in kape, vadila skupaj Tone Ančnik in gospod Ni Chin Chi. Ni Chin Chi je Toneta Ančnika poučeval dolgo formo (prostoročna forma 103 korakov), kar je kasneje krepko vplivalo na sam potek vadbe v klubu.

1998 / Seminar v Poreču je lepo uspel. Različni pristopi k vadbi so povzročali nemir, ki ga je občutilo tudi članstvo. Učili smo se vsi skupaj. Morda je bil to najlepši čas. V Bohinju smo prvič uporabili sablje. Vse več je bilo tudi karateistov, ki so se poizkusili v Tai chi chuanu. Najverjetneje tega leta je Janez Medja predstavil Toneta Ančnika svojim učencem v Tolminu.

1997 / Vse več je tistih, ki jih je Tai chi chuan krepko omrežil. Andrej Doušak, Darinka Doganoc, Izidor Baus, Mojca Fatur, Andrej Fister so le izbrana imena s seznama teh prijaznih ljudi.

1996 / Darinka Doganoc, za njo pa še Andrej Doušak, je bila prva, ki se je skupaj s Tonetom Ančnikom preizkusila v vodenju vadbe. Za njuno odločitev je bilo potrebno veliko poguma, ki pa sta ga imela na pretek.

1995 / Vadbe se je oprijemalo vse večje število ljudi. Nekateri so zdržali več časa, drugi manj.

1994 / Mentorstvo je še krepko v rokah mojstra Paola Bolaffija. Tone Ančnik se redno vozi v Trst na treninge in obiskuje seminarje, največkrat pod vodstvom Paola Bolaffija, pa tudi pod vodstvom Luciana Puricellija.

1993 / Ali se bo Tai chi chan v Črnučah prijel, je postalo glavno vprašanje. Vadili smo dvakrat tedensko. Tudi v Bohinju smo bili dvakrat. Prvič poleti in drugič jeseni. Preizkusili smo še ´meditacijsko kopel´ v ledeno mrzli Mostnici (nad Staro Fužino).

1992 / V Bohinju smo se na poletni šoli prvič srečali s kitajsko veščino TAI CHI CHUAN. Seminar, vodil ga je kdo drug kot mojster Paolo Bolaffio, je pritegnil veliko zanimanja. Pred tem sta Tone Ančnik in Bojan Marinček (Kimon) pridno obiskovala treninge v Trstu. Septembra smo pričeli z vadbo tudi v Črnučah (prvi vpis).