Tone Ančnik, mojster karateja 6. dan (1996).

Kodeks Trenerja:

1. Je strokovni delavec v športu, ki poleg ustrezne izobrazbe izraža ljubezen do športa in borilnih veščin ter trdno voljo, da to svojo ljubezen in znanje prenese na športnike, ki so mu zaupali vodenje svojega borilnega razvoja.

2. Se nenehno izobražuje in zvišuje raven svoje strokovnosti, ter s slednjo prenaša na svoje varovance vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo.

3. Vedno in povsod skrbi za lasten ugled in dobro ime, za ugled in dobro ime družbe (kluba) in svojih športnikov.

4. Je tisti, ki skrbi za razvoj športnikovih fizičnih predispozicij ter za njegovo čim boljšo tekmovalno pripravljenost, toda tudi pedagog in psiholog, vzgojitelj in učitelj, svetovalec in usmerjevalec.

5. Se zaveda, da maksima »zdrav duh v zdravem telesu« ni enosmerna, temveč dvosmerna, interaktivna vzorčna vez, zato vodi in vzgaja svoje športnike kot celovite, zdrave in uspešne osebnosti.

6. Razume svoje športnike in se je sposoben vživeti v njihovo vlogo, v njihove strahove in dvome, motive in želje, v njihov način doživljanja športa. Športnike, ki so se mu zaupali razume kot svoje varovance.

7. Omogoča svojim varovancem, da soodločajo pri vsem, kar zadeva njihovo lastno osebnost ter podpira in vzpodbuja njihovo samoizobraževanje in osebnostni razvoj.

8. Prizadeva si, v primeru konfliktov, poiskati pravično rešitev in se nikoli ne poslužuje nasilja.

9. Ima za cilj uspeh, toda ne za vsako ceno. Prizadeva si, da bi bila dolga in uspešna športna kariera varovancev brez poškodb, tako fizičnih kot psihičnih.

10. Ko vodi in vzgaja športnike v programih DOJO, hoče biti »najboljši trener najboljših športnikov v najboljšem okolju«.